Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Seroepidemiološko istraživanje infekcije virusom SARS-CoV-2 u Kantonu Sarajevo: 19,1% odraslih osoba imalo je COVID-19

OBJAVLJENO 04.2.2021

 

Seroepidemiološko istraživanje, koje su proveli Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, otkriva da je 19,1% (95% CI 16,7-21,5%) odraslih osoba u Kantonu Sarajevo bilo inficirano virusom SARS-CoV-2.

Cilj istraživanja, koje je obuhvatilo uzorak od 1015 osoba u dobi od 18 do 65 godina koji su donirali krv u razdoblju od 2.11. do 7.12.2020. godine, bilo je procijeniti postotak osoba koje su bile zaražene ovim virusom u definiranom geografskom području. Prema dobnoj strukturi, osobe od 18-29 godina činile su 33,6%, od 30 do 39 godina 31,5%, od 40-49 godina 20,3%, od 50-59 godina 11,4% i od 60-65 godina 3,2%. Prema spolnoj strukturi, ispitanici muškog spola činili su 73,9% i ženskog spola 26,1%.

Prema rezultatima nadzora nad COVID-19, do 7. decembra 2020, godine u Kantonu Sarajevo prijavljeno je 16 588 laboratorijski potvrđenih slučajeva u dobnoj skupini od 18-65. Usporedba kumulativnog broja prijavljenih slučajeva COVID-19 i procijenjenog rezultata osoba koje imaju zaštitna antitijela protiv COVID-19, ukazuje da je procijenjeni broj infekcija 4 puta veći od prijavljenih.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, najveći kumulativni broj slučajeva zablježen je u Kantonu Sarajevo (KS) 20 217 i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) 12 083, ali i najveći brojevi urađenih PCR testiranja, 285 na 1000 stanovnika u HNK, odnosno 208 na 1000 stanovnika u KS.

Od 194 osobe kod kojih su utvrđena antitijela, 95 (48,9%) osoba navodi da nije imalo simptome COVID-19. Zbog simptoma COVID-19, medicinsku pomoć je tražilo 11,9% ispitanika, od kojih je 1% bilo hospitalizirano. Treba uzeti u obzir da su osobe do 40 godina, među kojima se inače bilježe blaži oblici bolesti, činile dvije trećine ispitanika.

Rezultat istraživanja ističe razliku u broju prijavljenih slučajeva COVID-19, baziran na rezultatima PCR testiranja i osoba koje imaju zaštitna antitijela na SARS-CoV-2, što ukazuje na značajan udio asimptomatskih slučajeva, kao i simtomatskih slučajeva koji nisu zahtjevali medicinski tretman. Ovi slučajevi i dalje doprinose širenju virusa unutar populacije, što ističe značaj dosljednog pridržavanja mjera za kontrolu i prevenciju infekcije. Podaci o dnevnom broju hospitaliziranih slučajeva zbog COVID-19 i nažalost broja umrlih osoba ukazuju na teret koji ova bolest predstavlja za društvo. Rezultat istraživanja seroprevalence antitijela na SARS-CoV-2, ističe također važnost vakcinacije u ostvarivanju ciljnog kolektivnog imuniteta.

 

Članak preuzet sa zzjzfbih