Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Daruj krv. Daruj sad. Daruj redovno.

OBJAVLJENO 14.6.2017

Cilj ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije  jeste skrenuti pažnju na značaj dovoljnih količina krvi u hitnim situacijama. U slučaju hitne potrebe za krv i krvne preparate većina ljudi će se zapitati: Šta mogu učiniti?, Kako mogu pomoći?

Uloga pojedinca, ali i šire društvene zajednice u prikupljanju dovoljnih količina krvi je neprocjenjiva.

Zbog toga je slogan, ovogodišnje kampanje povodom Međunarodnog dana darivalaca krvi:
                                                                                             Šta mogu učiniti?

                                                                                            Daruj krv. Daruj  sad. Daruj redovno.

Kampanja je fokusirana na pojedinca koji u hitnim situacijama može pomoći darujući neprocjenjiv poklon - KRV, ali i na pojedince koji su već darivali krv, da daruju redovno.

Povodom Međunarodnog dana darivalaca krvi danas je organizovana akcija darivanja krvi u Benneton-u ( Ferhadija) od 12:00-16:00