Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

IH 500 - potpuno automatizirani sistem za ID kartice instaliran u Odsjeku za imunohematološko testiranje

OBJAVLJENO 13.6.2017

Kao rezultat višegodišnje uspješne saradnje i partnerstva sa kompanijama Bio- Rad Laboratories (SAD) i DiaHem(Hrvatska i BiH), Zavod je 23.05.2017. dobio savremeni, potpuno automatizovani uređaj za imunohematološka testiranja, IH- 500. Radi se o visoko inovativnom instrumentu, koji postavlja nove standarde i zadovoljava izuzetno visoke standarde moderne imunohematološke laboratorije. Zasigurno se radi o trenutno najkompletnijem rješenju za sigurno imunohematološko testiranje, a samim tim i moćnom alatu za povećanje kvaliteta i sigurnosti transfuzijskog liječenja.