Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

OBJAVLJENO 21.2.2017

U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH od 30.01.2017.god. započete su aktivnosti u saradnji sa konsultantom Agencije QS Nijazom Alispahićem, dipl.ing. Lead Auditor, koje se odnose na tranziciju ISO 9001:2008 standarda na novi standard ISO 9001:2015.

Cilj svih aktivnosti je prilagodba i uspostava sistema upravljanja kvalitetom prema novom izdanju norme ISO 9001:2015.

 

Sam plan tranzicije se sastoji od slijedećih segmenata :

- Seminar na temu Struktura i zahtjevi novog standarda ISO 9001:2015

- Radionica koja obuhvata GAP analizu te pripremu tačaka novog standarda koje su neophodne kao dokaz usklađenosti sa ISO 9001:2015

- Obuka internih audiora prema ISO 9001:2015 , polaganje ispita i praktično provođenje.

 

U aprilu 2017.god. slijedi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijasku med. FBiH prema ISO 9001:2015 certifikacijske kuće Bureu Veritas.

2013. god. Zavod je certificiran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane vodeće međunarodne organizacije na području inspekcije, verifikacije i certifikacije Bureu Veritas.

Opseg certifikacije: Prikupljanje, testiranje, procesiranje, prerada, čuvanje i distribucija krvi i komponenata krvi.