Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Obavijest o provedenom auditu od strane EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines&HealthCare)

OBJAVLJENO 02.12.2016

15. i 16. 11.2016.god proveden je dvodnevni audit Zavoda od strane dva stručnjaka, predstavnika EDQM.

V. Kiuru (šef kontrole kvaliteta krvnih pripravaka-Finska) i M. Pisacka (šef imunohematološkog odjela-Češka) obavili su audit sa akcentom na prikupljanje, testiranje, obradu, skladištenje i distribuciju krvi i krvnih pripravaka te kontrolu kvalitete istih.

U okviru posjete Zavodu naši gosti su održali dvosatni trening, edukaciju na teme : validacija, kvalifikacija, upravljanje rizicima te kontrola izmjena.

Na kratkom završnom sastanku, nakon provedenog audita, auditori su nas upoznali sa nekim nedostacima te pohvalili rad Zavoda ukazavši nam da su zadovoljni viđenim, ali da postoje  i mjesta za poboljšanje.

Detaljni izvještaj EDQM biće proslijeđen Zavodu nakon evaluacije provedenog audita.

ZTMFBiH iskazuje zahvalnost predstavnicim EDQM-a na posjeti i provedenom auditu.

Ukratko o EDQM

EDQM je Direktorat Vijeća Evrope koji je osnovan 1964.godine  na pravnom osnovu  Konvencije o elaboraciji evropske farmakopeje, koju je potpisalo 37 država i EU. Posmatrači su osam evropskih zemalja, 17 vanevropskih,  Administracija za hranu i lijekove pri Ministarstvu zdravstva Tajvana (TEDA) te Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Standardi EDQM-a objavljeni su u Evropskoj farmakopeji (službeno skraćeno Ph. Eur.), koji je priznat širom svijeta i pravno obavezujuće u državama članicama

EDQM je vodeća organizacija koja štiti javno zdravlje.

EDQM razvija smjernice i standarde u području transplantacije tkiva, organa i ćelija, te izdaje standarde koji se odnose na sigurnost i kvalitet za prikupljanje, pripremu, skladištenje, distribuciju i odgovarajuću upotrebu komponenti krvi u transfuziji krvi, poštujući temeljna načela Vijeća Europe.

 

Galeriju slika možete pogledati ovdje.