Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Recertifikacija Zavoda po standardu ISO 9001:2008

OBJAVLJENO 14.4.2016

Recertifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH obavljen je 17. i 18.02.2016. god. prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i dostavljenom planu audita od strane dva nominirana auditora certifikacijske kuće Bureau Veritasa.

Potvrđeno je da je opseg djelatnosti ostao nepromijenjen i glasi: “Prikupljanje, testiranje, prerada, čuvanje i distribucija krvi i krvnih sastojaka”.

Tokom prvog certifikacijskog ciklusa uočena su značajna poboljšanja u proteklom periodu, te pozitivni rezultati koji mogu potvrditi višu razinu usklađivanja sa zahtjevima standarda:

- novi prostor Odsjeka za transfuziju na lokaciji UKCS-a;

- u potpunosti sprovedena informatizacija Zavoda;

- kontinuirano poboljšanje informatičkog sistema Renovatio;

- razvoj autologne transplantacije za odrasle te za pedijatrijsku populaciju;

- novi prostor Odsjeka za osiguranje i kontrolu kvaliteta te opremanje laboratorija za provođenje unutrašnje kontrole kvaliteta krvi i krvnih pripravaka;

- novi saradnici i volonteri.

Prihvaćanjem preporuka i opservacija od strane auditora došlo je do poboljšanja koja su kao takva prepoznata i od strane UO i NO Zavoda.

Dat je i konačan zaključak audita koji se odnosi na značajan napredak u organizacijskom i informatičkom povezivanju odjeljenja/odsjeka Zavoda te u skladu s’ tim se očekuje i dalji razvoj sistema upravljanja kvalitetom.

Uslijed pokrenutih mjera za poboljšanje audit tim je 05.03.2016. god. dao preporuku za recertifikaciju prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 koja je važeća do 15.09.2018. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O certifikacijskoj kući Bureau Veritas Croatia d.o.o.

Mjesto: Zagreb

Ulica: Radoslava Cimermana 64b/III

Telefon: + 385 1 652 93 98

Fax: + 385 1 653 94 81

Web stranica: http://www.bureauveritas.hr/

Bureau Veritas, osnovan 1828. godine globalni je lider u ispitivanju, kontroli i certifikaciji. Bureau Veritas pruža usluge visoke razine kvalitete i svojim klijentima pomaže da odgovore na rastuće izazove pri upravljanju kvalitetom, sigurnošću, zaštitom okoliša i društvenom odgovornošću.

Kao pouzdan partner, Bureau Veritas nudi inovativna rješenja koja idu dalje od jednostavnog usklađivanja s propisima i standardima, smanjujući rizik, poboljšavajući izvedbu i promičući održivi razvoj.

Ključne vrijednosti Bureau Veritasa uključuju integritet i etiku , nepristrani savjet i vrednovanje, usmjerenost na kupca i sigurnost na radu.

Bureau Veritas je tvrtka priznata i akreditirana od strane velikih nacionalnih i međunarodnih organizacija.