Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

XV Pedijatrijska ljetna škola sa međunarodnim učešćem

OBJAVLJENO 30.6.2015

U organizaciji  Pedijatrijske klinike UKCS održana je XV Pedijatrijska ljetna škola sa međunarodnim učešćem u periodu od 29. -30.05.2015.

Po prvi put Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH predstavio je svoje djelatnosti sa temom: Transfuzijska medicina u praksi sa osvrtom na pedijatrijsku populaciju.

Izlagači teme su bile: dr Alma Ljuca,spec.transfuziolog i dr Sanela Dostović-Halilović, spec.transfuziolog.

 

Slike možete pogledati ovdje.