Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Obilježen Svjetski dan darivalaca krvi