Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Akcije darivanja krvi

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH GRANIČNA POLICIJA
20.1.2020
11:00-14:30
ZTMFBIH SUDSKA POLICIJA
21.1.2020
10:00-16:00
ZTMFBIH DOM ZDRAVLJA ILIDŽA
22.1.2020
13:00-16:00
ZTMFBIH JORDANSKA DŽAMIJA
24.1.2020
12:00
ZTMFBIH DŽAMIJA VOGOŠĆA
24.1.2020
12:00