Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

Akcije darivanja krvi

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH KASARNA RAJLOVAC
11.12.2018
09:00-14:00
ZTMFBIH CARITAS
11.12.2018
11:00-13:00
ZTMFBIH MOTIVATOR
12.12.2018
11.00-16.00
ZTMFBIH GRAĐEVINSKI FAKULTET
12.12.2018
9:00-14:00
ZTMFBIH CK VISOKO
13.12.2018
9:00
ZTMFBIH VERITAS AUTOMOTIVE
13.12.2018
12:00-16.00
ZTMFBIH FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA II GODINA
14.12.2018
9:00
ZTMFBIH STANDARD
14.12.2018
11.00-16.00
ZTMFBIH OŠ SKENDER KULENOVIĆ
15.12.2018
10.00- 13.00