Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH SREDNJA GRAFIČKA ŠKOLA
30.3.2015
09:00
ZTMFBIH MEDRESA TRAVNIK
31.3.2015
13:30
ZTMFBIH UG BUDUĆNOST
01.4.2015
17:00 - 18:30

Više informacija

TOP VIJEST

IZVJEŠTAJ O DRUGOM NADZORNOM AUDITU
Drugi nadzorni audit Sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH obavljen je 11.03.2015. god. prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i dostavljenog programa i plana audita od strane dvaauditora certifikacijske kuće Bureau Veritasa. Na uvodnom sastanku kojem su prisustvovali Direktorica Zavoda Prim.dr Jasminka Kurilić, rukovodioci Odsjeka te auditori govorilo se o više poboljšanja koja su napravljena u protekloj godini: - novi prostor Odsjeka za transfuziju na lokaciji KCUS-a - u potpunosti sprovedena informatizacija Zavoda - novi saradnici i volonteri - razvoj autologne transplantacije za odrasle te za pedijatrijsku populaciju Konstatovano je da je i dalje opseg djelatnosti Zavoda nepromijenjen i odnosi se na prikupljanje, testiranje, preradu, čuvanje i distribuciju krvi i krvnih sastojaka. Djelatnici Zavoda usvojili su većinu preporuka i opservacija sa prve nadzorne posjete certifikacijske kuće , te je pregledom ustanovljeno da su sve neusklađenosti zatvorene. Prihvaćanjem preporuka i opservacija od strane auditora došlo je do poboljšanja koja su kao takva prepoznata i od strane UO i NO Zavoda. Nakon uvodnog sastanka proveden je audit obilaskom Zavoda prema već unaprijed dostavljenom planu te prikazan sažetak rezultata audita u vidu slijedećih preporuka i opservacija : Preporuke: - razmotriti potrebu formiranja Tima za kvalitetu kojeg bi činili rukovodioci Odsjeka - server sobu uskladiti s preporukama i dobrom praksom informacijske sigurnosti -razmotriti otvaranje zasebne particije na serveru za dostupnost posljednjih važećih dokumenata.  Opservacije: -poboljšati prenošenje znanja i stečenog iskustva sa starijih uposlenika na mlađe -preispitivanje sistema kvalitete prema Poslovniku o kvalitetu -definisati odgovorne osobe za svaku neusklađenost - ocjenu dobavljača uključiti u sistem na svim nivoima. Akcenat je stavljen na Upravljanje dokumentacijom tj. definisati način upravljanja vanjskim dokumentima (zakonima, propisima, direktivama, standardima).  Dat je i konačan zaključak audita koji se odnosi na značajan napredak u organizacijskom i informatičkom povezivanju odjeljenja/odsjeka Zavoda te u skladu s tim se očekuje i dalji razvoj sistema upravljanja kvalitetom. Prilike za poboljšanje nalaze se u sistemskom rješavanju svih problema bilo kroz svakodnevne razgovore i zapažanja, bilo kroz interne i eksterne audite. Jake strane sistema su opredijeljenje za kvalitetom i razvojem kao i vizija direktorice Zavoda.

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
UPOSLENICI FABRIKE DUHANA SARAJEVO DAROVALI KRV

U četvrtak 19.06.2014 godine uposlenici FDS-a darovali su tečnost koja život znači, te još jednom pokazali svoju humanost i želju d apomognu bolesnim i povrijeđenim. Ovim putem želimo se zahvaliti menadžmentu FDS-a na dugogodišnjoj saradnji i angažmanu u promociji davalaštva.   Vidi galeriju

AKTUELNO

U FOKUSU

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008
Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane 2 nominirana auditora i 1 specijaliste eksperta, certifikacijske kuće Bureu Veritas. Audit tim je dao preporuku za izdavanje certifikata. Certikikat je 12. marta 2013. u 12 sati, na svečanosti povodom obilježavanja 55 godina Zavoda, uručio gosp. Davor Turčić, direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o. Opseg certifikacije: PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROCESIRANJE, PRERADA,  ČUVANJE I DISTRIBUCIJA KRVI I KOMPONENATA KRVI   O cerifikacijskoj kući: Bureau Veritas Croatia d.o.o. Mjesto: Zagreb Ulica: Radoslava Cimermana 64b Telefon: 01/6529 398, Fax: 01/6539 481;  Web stranice: www.bureauveritas.hr Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije,verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 550ureda i laboratorija i 20000 zaposlenih, uspješno djeluje u 140 zemalja svijeta. Profesionalnost,kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 60.000 tvrtki u svijetu.Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i usvijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatiad.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certificationkoja posjeduje 27 akreditacija. Do danas je tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. certificirala više od 550tvrtki različitih veličina i djelatnosti prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP i drugih.

Čitajte više