Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH KUM
31.7.2015
12:00-14:00
ZTMFBIH Dom zdravlja Stari grad
31.7.2015
11:00 - 15:00
ZTMFBIH KONZUM
03.8.2015
10:00 - 15:00

Više informacija

TOP VIJEST

8. TRANSFUZIJSKI DANI
13.- 15. 05. održani “OSMI TRANSFUZIJSKI DANI” u Zagrebu u KBC Rebro. dr Đozo Aida i dr Dostović- Halilović Sanela prisusutvovale simpozijumu. Glavna tema bila je “Patient blood managament”(PBM). Nameće se novi koncept u transfuzijskoj medicini, koji racionalno koristi ljudske resurse, tj. i krv pacijenta i resurse davalaca krvi, koji su ograničeni. Ovdje je potreban “multidisciplinarni” pristup, kako bi se promijenila “kultura” i “način razmišljanja”, ali bez minimalnih zakonskih okvira sigurno nema ozbiljnijeg pristupa implementaciji vodiča dobre prakse. Ovom prilikom dr Đozo i dr Dostović Halilović posjetile su i Zavod za transfuzijsku medicinu republike Hrvatske . dr Đozo je bila na Odjelu za imunohematološko testiranje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi, gdje je dobila osnovne informacije o organizaciji, opremi i metodologiji rada. Također, posjetila je i Odjel za tipiziranje trombocita , gdje se, zahvaljujući ljubaznosti dr Maje Tomičić, rukovodioca Odjela, upoznala sa osnovama rada ovog Odjela. Evidentno je da postoji veliki interes i potreba da se u FBiH uvede metoda tipizacije i identifikacije trombocitnih antigena, odnosno antitijela.Kako je prisutan trend porasta potrošnje koncentrata trombocita u liječenju naših pacijenata, tako se,kao nus- pojava uvećava i rezistencija( refraktarnost) pacijenata na navedene preparate. To je i jedno od glavnih indikacionih područja za izvođenje ove analize. Prema već unaprijed dogovorenom dr Dostović-Halilović je posjetila Odjel za osiguranje i kontrolu kvaliteta gdje je od strane dr Jadranke Gulan te ostalih uposlenih upoznata sa aktivnostima Odjela i metodama koje se koriste u kontroli kvaliteta krvnih pripravaka.  

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
NEMA OPRAVDANJA DARUJ KRV

U toku je kampanja "NEMA OPRAVDANJA DARUJ KRV" koju provode Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Udruženje darivalaca krvi KS i Crveni križ KS. Cilj kampanje je upoznati širu društvenu zajednicu sa značajem krvi kao lijeka koji se svakodnevno primjenjuje u medicini, kao i važnosti razvoja davalaštva bez kojeg krv ne bi mogla biti dostupna za liječenje velikog broja pacijenata. Veliki broj osoba diljem svijeta duguju svoj život onima koje nisu nikada sreli-darivaocima krvi. Ovim putem pozivamo Vas da se odazovete akcijama darivanja krvi i na taj način doprinesete razvoju davalaštva u Kantonu Sarajevu i FBiH.

AKTUELNO

U FOKUSU

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008
Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane 2 nominirana auditora i 1 specijaliste eksperta, certifikacijske kuće Bureu Veritas. Audit tim je dao preporuku za izdavanje certifikata. Certikikat je 12. marta 2013. u 12 sati, na svečanosti povodom obilježavanja 55 godina Zavoda, uručio gosp. Davor Turčić, direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o. Opseg certifikacije: PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROCESIRANJE, PRERADA,  ČUVANJE I DISTRIBUCIJA KRVI I KOMPONENATA KRVI   O cerifikacijskoj kući: Bureau Veritas Croatia d.o.o. Mjesto: Zagreb Ulica: Radoslava Cimermana 64b Telefon: 01/6529 398, Fax: 01/6539 481;  Web stranice: www.bureauveritas.hr Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije,verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 550ureda i laboratorija i 20000 zaposlenih, uspješno djeluje u 140 zemalja svijeta. Profesionalnost,kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 60.000 tvrtki u svijetu.Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i usvijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatiad.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certificationkoja posjeduje 27 akreditacija. Do danas je tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. certificirala više od 550tvrtki različitih veličina i djelatnosti prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP i drugih.

Čitajte više