Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme

Više informacija

TOP VIJEST

Zdravstvena mreža jugoistočne Evrope
Izveštaj sa SEEHN (zdravstvena mreža jugoistočne Evrope) sastanka o regionalnoj saradnji u oblastibezbjedne transfuzije krvi u vanrednim situacijama, održanog u Bukureštu u Rumuniji od 7. do 9. jula2014. godine. Međunarodni regionalni sastanak pod nazivom Bezbjednost pacijenata prilikom primjene transfuzije krvi u hitnimi vanrednim situacijama održan je u Rumuniji, u Bukureštu od 7. do 10. jula 2014. godine. Sastanak je organizovan u saradnji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u ime Jugoistočno evropske zdravstvene mreže (SEEHN) i Agencija za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta (RHDC) i Ministarstva zdravlja Rumunije i Jugoistočno evropske agencije (RHDC) za bezbjedne produkte od krvi, Oradea Rumunija.    Sastanak je trajao tri dana, od 7. do 9. jula, a svečano ga je otvorila, u ime Ministarstva zdravlja Rumunije, Dr Adriana Galan, nacionalni zdravstveni koordinator i član rumunskog Predsjedništva  Jugoistočno evropske zdravstvene mreže (SEEHN), kao i predstavnik Evropske komisije, predsjedavajući Izvršnog komiteta SEEHN i Regionalni oficir Svetske zdravstvene organizacije, predstavnik za Evropu. Izvjestioci su bili Dr Alexandre Berlin iz Francuske, član Izvršnog komiteta SEEHN i Dr Maria Ruseva iz Danske, član Izvršnog komiteta SEEHN. Tokom prve sesije, učesnicima se obratio Imad Sandin iz Francuske, sa temom Značaj regulatornog okvira EvropskeUnije, preporuka i smjernica Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa snabdjevanjem bezbjednom krvi i bezbjednošću za pacijente: Prikaz zakonske regulative i Platforma EU za brzo reagovanje. Primjere za primjenu EU zakonske regulative u praksi predstavili su Polanca Mali iz Slovenije, Rossen Georgiev iz Bugarske, kao i predstavnici Hrvatske i Rumunije.  Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja Jugoistočne evropske mreže: Albanija, Bosna i Hercegovina, Izrael,Republika Moldavija, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i od nedavno pridruženiKosovo* i Turska.   Tokom poslijepodnevne sesije, predstavnici navedenih zemalja saopštili su svoje izvještaje u skladu sa slijedećim tezama kako bi se obezbijedila okvirna uniformnost izvještavanja: 1. Primjena EU legislative i regulatornih dokumenata o bezbjednoj transfuziji i Preporuka Svjetske zdravstvene     organizacije na nacionalnom nivou; 2. Nacionalne i eventualno regionalne strukture za primjenu EU regulative;   3. Neophodna rezerva krvi raspoloživa u hitnim i vanrednim situacijama na regionalnom i/ili nacionalnom nivou.     Kako su definisane vanredne situacije?  4. Raspoložive procedure za brzu mobilizaciju davalaca krvi u vanrednim i hitnim situacijama i procedure kojima    se  osiguravaju kvalitet i bezbjednost donacija krvi. 5. Formalni/informalni sporazumi sa ostalim zemljama (kojim zemljama) za preuzimanje krvi u slučajevima vanrednih    okolnosti. Koji koraci su predviđeni za provjeru kvaliteta preuzete krvi? Izvještaj za FBiH prema zadanim tezama pripremili su dr Aida Đozo, spec. transfuziolog i dr. Alma Ljucaiz ZTMFBIH. Sesija je završena diskusijom okruglog stola. U narednim sesijama izlaganja su imali predstavnici EU iz Francuske, Rumunije, Nemačke, kao i Snežana Manić iz Republike Srbije. Teme su bile slijedeće: Kompetentna nacionalna tijela za upravljanje i reagovanje u posebnim, vanrednim situacijama, Mehanizmi saradnje i uloga Regionalnih centara za razvoj Jugoistocne Evrope u promociji harmonizovanog pristupa upravljanju krvlju i produktima od krvi, Mehanizmi za postizanje maksimalne bezbjednosti davalaca i primalaca u specijalnim i vanrednim okolnostima: komunikacione strategije u vanrednim okolnostima koje uključuju rad službe za transfuziju krvi sa fokusom na upravljanju rezervama krvi i procedurama za identifikaciju i praćenje krvi. Trećeg dana sastanka tema kojom su se učesnici bavili je Razvoj mape za jačanje mehanizma saradnje i povećanje dostupnosti krvi, sa očuvanjem bezbjednosti davalaca i primalaca u vanrednim situacijama. Na kraju sastanka predložen je Nacrt odluke za jačanje regionalne saradnje, sa preporukama za buduće aktivnosti. U zaključku sastanka donijeta je odluka čiji je zvaničan naslov: ODLUKA SEEHN o rezultatima EC TAIEX radionice o povećanju dostupnosti krvi i osiguranju maksimalne bezbjednosti davalaca i pacijenata na terapiji transfuzijom u posebnim i vanrednim situacijama, INT Markt 56809, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja Rumunije, Bukurešt, Rumunija, 7-9. jul 2014. godine. Vidi galeriju

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
UPOSLENICI FABRIKE DUHANA SARAJEVO DAROVALI KRV

U četvrtak 19.06.2014 godine uposlenici FDS-a darovali su tečnost koja život znači, te još jednom pokazali svoju humanost i želju d apomognu bolesnim i povrijeđenim. Ovim putem želimo se zahvaliti menadžmentu FDS-a na dugogodišnjoj saradnji i angažmanu u promociji davalaštva.   Vidi galeriju

AKTUELNO

U FOKUSU

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008
Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane 2 nominirana auditora i 1 specijaliste eksperta, certifikacijske kuće Bureu Veritas. Audit tim je dao preporuku za izdavanje certifikata. Certikikat je 12. marta 2013. u 12 sati, na svečanosti povodom obilježavanja 55 godina Zavoda, uručio gosp. Davor Turčić, direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o. Opseg certifikacije: PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROCESIRANJE, PRERADA,  ČUVANJE I DISTRIBUCIJA KRVI I KOMPONENATA KRVI   O cerifikacijskoj kući: Bureau Veritas Croatia d.o.o. Mjesto: Zagreb Ulica: Radoslava Cimermana 64b Telefon: 01/6529 398, Fax: 01/6539 481;  Web stranice: www.bureauveritas.hr Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije,verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 550ureda i laboratorija i 20000 zaposlenih, uspješno djeluje u 140 zemalja svijeta. Profesionalnost,kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 60.000 tvrtki u svijetu.Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i usvijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatiad.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certificationkoja posjeduje 27 akreditacija. Do danas je tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. certificirala više od 550tvrtki različitih veličina i djelatnosti prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP i drugih.

Čitajte više