Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

TRENUTNO

AKCIJE DARIVANJA KRVI

Organizator Mjesto Vrijeme
ZTMFBIH BURCH UNIVERSITY
05.5.2015
09:00-16:30
ZTMFBIH EKONOMSKI FAKULTET
08.5.2015
08:00-16:00
ZTMFBIH CK ILIDŽA
08.5.2015
13:00-17:00

Više informacija

TOP VIJEST

USPJEŠNO ZAVRŠENE PRVE AUTOLOGNE TRANSPLANTACIJE PERIFERNIH MATIČNIH STANICA KOD DVA PEDIJATRIJSKA PACIJENTA
U decembru mjesecu 2014.godine urađeno je prvo, a u januaru 2015.godine i drugo izdvajanje hematopoetskih matičnih stanica iz periferne krvi kod dva pedijatrijska pacijenta. Ovo je prva procedura ove vrste urađena u Bosni i Hercegovini, a zahtjevala je multidisciplinarnu saradnju više timova. U proces su uključeni timovi sa pedijatrije, tim sa patologije, hemodijalize i tim sa transfuzije. Veliku zahvalnost dugujemo i našim supervizorima, stručnjacima iz firme Medicon, Beograd, koji su oba puta bili uz nas kao i našim kolegama sa hematološke klinike KCUS koji su svojim iskustvom pomogli u organizaciji ovog procesa.  Tim Zavoda za transfuzijsku medicinu koji je  učestvovao  u ovom procesu autologne transplantacije za pedijatrijske pacijente, čine: mr. sci.dr. Elma Ćatovović- Baralija, specijalista transfizijske medicine, mr. sci. Amela Šahović dipl. biolog, mr.sci, Sanela Sičanica dipl.biolog, dr. medicine Kenan Mehić, ing.MLD (medicinsko laboratorijske dijagnostike) Selim Arifović i med. sestra Šahza Kadrispahić. Edukacija članova tima Zavoda za transfuzijsku medicinu je obavljena u Italiji,  Sloveniji i Zagrebu. Edukacija u Sarajevu obavljena je od strane stručnjaka firme Medicon, firme iz Beograda. Ovaj tim Zavoda za transfuzijsku medicinu  je prikupio od pacijenta njegove matične stanice hematopoeze postupkom leukafereze, odnosno pokupio matične stanice iz cirkulirajuće krvi. Za ovaj postupak tim Zavoda je koristio aparat Optia iz Zavoda kojeg su privremeno prebacili na Pedijatrijsku kliniku. Postupak prikupljanja matićnih stanica trajao je 5 sati. Prikupljeni leukoferat (matične stanice) zamrznut je u 2 kese u Zavodu za transfuzijsku medicinu, u tečnom azotu na minus 196 stepeni celzijusovih. U februaru 2015.godine uspješno je završena transplantacija izdvojenih matičnih stanica kod prve pacijentice, a krajem mjeseca marta.2015.godine i kod drugog pedijatrijskog pacijenta.     

Više informacija

BRZI KONTAKT

Darivanje krvi

Tel: +387 33 567 302
+387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Planirajte akciju sa nama

Tel: +387 33 567 304
e-mail: animacija@ztmfbih.ba

Više informacija

IZDVOJENO

Akcija mjeseca
UPOSLENICI FABRIKE DUHANA SARAJEVO DAROVALI KRV

U četvrtak 19.06.2014 godine uposlenici FDS-a darovali su tečnost koja život znači, te još jednom pokazali svoju humanost i želju d apomognu bolesnim i povrijeđenim. Ovim putem želimo se zahvaliti menadžmentu FDS-a na dugogodišnjoj saradnji i angažmanu u promociji davalaštva.   Vidi galeriju

AKTUELNO

U FOKUSU

Zavod certificiran po standardu ISO 9001:2008
Glavni certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom Zavoda za transfuzijsku med. FBiH obavljen je 25. i 26. 02.2013 prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i programu audita od strane 2 nominirana auditora i 1 specijaliste eksperta, certifikacijske kuće Bureu Veritas. Audit tim je dao preporuku za izdavanje certifikata. Certikikat je 12. marta 2013. u 12 sati, na svečanosti povodom obilježavanja 55 godina Zavoda, uručio gosp. Davor Turčić, direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o. Opseg certifikacije: PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROCESIRANJE, PRERADA,  ČUVANJE I DISTRIBUCIJA KRVI I KOMPONENATA KRVI   O cerifikacijskoj kući: Bureau Veritas Croatia d.o.o. Mjesto: Zagreb Ulica: Radoslava Cimermana 64b Telefon: 01/6529 398, Fax: 01/6539 481;  Web stranice: www.bureauveritas.hr Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije,verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 550ureda i laboratorija i 20000 zaposlenih, uspješno djeluje u 140 zemalja svijeta. Profesionalnost,kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 60.000 tvrtki u svijetu.Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i usvijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatiad.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certificationkoja posjeduje 27 akreditacija. Do danas je tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o. certificirala više od 550tvrtki različitih veličina i djelatnosti prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP i drugih.

Čitajte više